< Terug naar de kaart

Stadsvernieuwingscontracten


 

Een Stadsvernieuwingscontract is een programma dat middelen, energie en projecten voor een bepaalde wijk bundelt om de huisvesting, openbare ruimte en voorzieningen te verbeteren.


Het Stadsvernieuwingscontract, een nieuw veelzijdig instrument

Een Stadsvernieuwingscontract combineert interventies op het vlak van vastgoed, sociale economie, openbare ruimte en leefomgeving. Deze initiatieven worden uitgevoerd door gewestelijke of gemeentelijke actoren in een gebied dat binnen de Zone voor Stadsherwaardering ligt en dat de gemeentegrenzen overschrijdt.

De formule heeft zijn verdienste al bewezen met de Duurzame Wijkcontracten. Net als de Duurzame Wijkcontracten beschikken de Stadsvernieuwingscontracten over een budget om projecten op een bepaald grondgebied uit te voeren beperkt in de tijd.

Projecten op gewestelijke schaal

Een Stadsvernieuwingscontract gaat breder dan een Duurzame Wijkcontract’ en beslaat een grotere zone, de zogenaamde ‘superwijken’ die over het grondgebied van meerdere gemeenten verspreid liggen. De budgetten liggen ook veel hoger en de interventieduur is langer (7 in plaats van 5 jaar). Er wordt in totaal 110 miljoen euro uitgetrokken voor het volledige programma. Dat komt neer op ongeveer 22 miljoen euro per Stadsvernieuwingscontract.

De Stadsvernieuwingscontracten worden aangestuurd door het Gewest. Het wil hiermee het stedelijk weefsel tussen gemeenten beter inrichten. De Duurzame Wijkcontracten pakken het plaatselijke weefsel aan, vaak via kleine strategische ingrepen (een gebouw, een kinderopvang, een straat, enz.). De Stadsvernieuwingscontracten hebben daarentegen een gewestelijk belang. Het gaat om grote lanen, uitgebreide groene ruimten, sportinfrastructuur en culturele of wetenschappelijke voorzieningen waar de volledige bevolking baat bij heeft.

De Ninoofsepoort is daar een goed voorbeeld van. Dit gebied op de grens tussen Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht is lang onderbenut geweest, terwijl het een plaats van gewestelijk belang is.

De vijf gekozen perimeters

Elk Stadsvernieuwingscontract wordt begeleid door een of meerdere studie- en adviesbureaus voor ruimtelijke ordening. Zij analyseren de situatie en definiëren het beste investeringsprogramma voor de zone in kwestie.

  •  Stadsvernieuwingscontract 1: Havenlaan – Citroën – Groendreef – Thurn en Taxis (Brussel-Stad/Molenbeek): Studiebureau City Tools + Paola Vigano.
  •  Stadsvernieuwingscontract 2: Noordstation – Brabantstraat – Sint-Lazaruslaan (Schaarbeek/Sint-Joost): ERU.
  •  Stadsvernieuwingscontract 3: Beekkant – Weststation – Ninoofsesteenweg – Brel (Molenbeek/Anderlecht): Taktyk, Alive en 1010.
  •  Stadsvernieuwingscontract 4: Koningslaan (Vorst/Sint-Gillis): Karbon.
  •  Stadsvernieuwingscontract 5: RoRo – Poincarélaan (Brussel-Stad/Anderlecht/Molenbeek): JNC International.

 
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (perspective.brussels en de Directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedenbouw en Erfgoed) staat in voor de algemene coördinatie van de Stadsvernieuwingscontracten.

De gemeenten worden nauw betrokken bij de projecten, net als de betrokken gewestelijke actoren en de potentiële projectleiders: Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, de MIVB, citydev.brussels, Atrium, enz.