< Terug naar de kaart

Projectoproep Schoolcontracten

De ervaring van het pilootproject in 2017 toonde het belang om dit regionale stadsvernieuwingsprogramma voort te zetten en te ontwikkelen. 

Tweejaarlijks zal een projectoproep voor nieuwe Schoolcontracten worden gelanceerd.. Deze projectoproep zal goedgekeurd moeten worden door de gewestregering.

Elk nieuw Schoolcontract ontvangt een budget van maximum 2,5 miljoen euro.