Transparantie

Overeenkomstig het « Gezamenlijk decreet en gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur van 16 mei 2019 », is perspective.brussels transparant in de onderstaande domeinen: 

Wie zijn wij ?

Wat doet perspective.brussels? perspective.brussels is een multidisciplinair expertisecentrum dat tot doel heeft het Brusselse Gewest de middelen te geven om meer inzicht te verwerven en zijn toekomst voor te bereiden. Meer info over:

Onze missies

Ons organigram

Onze departementen en onze teams

Subsidies

Bekijk de begunstigden, onderwerpen en bedragen van de subsidies (.pdf) die in 2021 door perspective.brussels werden toegekend.

Overheidsopdrachten

Raadpleeg de lijst en de bedragen van de overheidsopdrachten (.pdf) die in 2021 door perspective.brussels werden toegekend.

Studies

Raadpleeg de lijst van de studies (.pdf) die in 2021 door perspective.brussels werden toegekend.

Plannen en reglementen

Raadpleeg de pagina's over plannen en reglementer

Human resources

Bekijk: 

Dienstreizen

Raadpleeg de lijst van de verschillende dienstreizen (.pdf) die in 2022 plaatsvonden.