be running

Om het hardlopen in de stad een duw in de rug te geven, ontwikkelt perspective.brussels de strategie be running. Die moet leiden tot een ruimtelijke visie voor recreatieve stappers en lopers.

  Inleiding

  Aan de hand van aangepaste routes zullen joggers zich van groene ruimte naar groene ruimte kunnen begeven, dankzij de (her)inrichting van wegen. Bij deze ontwikkelingen zal rekening worden gehouden met de gewoonten van joggers, in een logica die langzame en snelle voetgangers, en alle andere gebruikers van de openbare ruimte, respecteert.

  De resolutie  van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, die aan de oorsprong ligt van deze strategie, wijst op het belang ervan in meerdere opzichten: voor het imago van Brussel, de ruimtelijke ordening, de mobiliteit, de sportbeoefening en de gezondheid van de inwoners, toeristen en pendelaars in ons stadsgewest.

  Proces

  Proces

  perspective.brussels leidde de vormgeving van de strategie be running in goede banen en werkte daarvoor samen met Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de Brusselse gemeenten, maar ook met enkele private actoren (organisatoren van loopwedstrijden, loopteams, producenten van loopuitrustingen, beheerders van data-apps, enzovoort).

  Het uitwerkingsproces ging van start in 2018 en verliep in meerdere fases:

  • een big data-studie 'How to make Brussels a runner-friendly city' (in samenwerking met Track-landscapes en afgetoetst aan de kaarten van de sportapp STRAVA);
  • een online enquête (waarop bijna 1.500 mensen hebben geantwoord) om te achterhalen welke plaatsen lopers in het Brussels Gewest het liefst opzoeken, met dan vooral de parken, en om te kunnen bepalen wat de gewoonten en de behoeften van de lopers zijn. Daaruit is gebleken dat vooral belang gehecht wordt aan een groene omgeving, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, doorlopende trajecten en het veiligheidsgevoel (vooral ‘s avonds bij vrouwen).

  Beter ingerichte trajecten

  Beter ingerichte trajecten

  Concreet omvat be running:

  • een kaart met een aantal trajecten van oost naar west en van noord naar zuid die de Brusselse parken met elkaar verbinden.
  • een gids, die samen met het studiebureau CityTools werd opgesteld en die bestemd is voor de gewestelijke instellingen die werken rond de inrichting en de invulling van de openbare ruimte. Op basis daarvan zullen zij kunnen bepalen op welke manier zij de openbare ruimte het best geschikt kunnen maken voor de verschillende gebruikers ervan. Wat deze gids zo bijzonder maakt, is dat hij gebaseerd is op concrete ervaringen: op basis van de bevindingen van enkele wedstrijden op een deel van de routes kon rekening worden gehouden met de toestand op het terrein en kon op zoek worden gegaan naar de best mogelijke inrichting. De inhoud van de gids is eveneens afgestemd op andere gewestelijke gidsen die er in de toekomst in opgenomen zullen worden, zoals het door urban.brussels gecoördineerde “handboek voor openbare ruimteprojecten”.

  Geodata

  Contact

  Publicaties

  be running

  Gids voor een goed ontwerp voor stappers en lopers

  2022
  perspective.brussels
  Downloaden

  Nieuws