Onze strategische doelstellingen met 2027 als horizon

Om onze missie te concretiseren werden 5 strategische doelstellingen bepaald.

  • Uitbouw van transversale expertise om de gewestelijke aandachtspunten – permanent – in kaart te brengen

  Perspective versterkt haar functie als expertisecentrum door in samenwerking met haar partners een ruimtelijke monitoring en vaardigheden te ontwikkelen om gewestelijke risico’s of uitdagingen beter te begrijpen en ruimtelijke en sociaaleconomische vraagstukken te identificeren. Het doel is te zorgen voor de uitwisseling en verspreiding van kennis en knowhow om een permanente bijdrage te leveren aan de bezinning over de toekomst van het Gewest.

  • Perspective meer gewicht geven als dé referentieactor voor evenwichtige, inclusieve en duurzame ruimtelijke ontwikkeling in het Gewest

  Het Gewest zet zich resoluut in voor een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling. Perspective wil bijdragen aan de voorwaarden voor het welslagen van dit evenwicht en een gezamenlijke gewestelijke strategie voor ruimtelijke ontwikkeling bevorderen. Op basis van een multidisciplinaire aanpak versterkt Perspective de ruimtelijke governance ter ondersteuning van de uitvoering van de ontwikkelde strategie.

  • Systematisch aansturen op partnerschappen die de opdrachten van Perspective koppelen aan de vakkennis van de partners

  Perspective zal partnerschappen blijven opzetten en verbeteren door deze te structureren om haar uitwisselingscapaciteit te versterken en de nodige synergieën tot stand te brengen voor een evenwichtige ontwikkeling van het Gewest.

  • De operationele uitmuntendheid van Perspective verhogen binnen een werkomgeving waar medewerkers zich kunnen ontplooien en zich goed voelen

  De werknemers van Perspective zijn haar voornaamste hulpbron. Perspective wil de voorwaarden scheppen voor het succesvol ontplooien van alle talenten van de werknemers. Daartoe wil zij de ondersteuningsprocessen verbeteren en verduidelijken en de nodige instrumenten ontwikkelen zodat de medewerkers hun opdrachten tot een goed einde kunnen brengen.

  • De expertise, verwezenlijkingen en producties van Perspective opwaarderen en delen via doeltreffende, innoverende en relevante communicatie

  ​Perspective wil de zichtbaarheid van haar producties en activiteiten verbeteren om haar verwezenlijkingen op te waarderen en de impact ervan te versterken.

  Raadpleeg ons strategisch plan 2023-2027