Boordtabel van de SVC's

  Boordtabel

  Naam van het SVC Stappen

  SVC 1 - Citroën-Vergote
  Parc Maximilien

  Beschrijving De perimeter van het Citroën-Vergote CRU loopt dwars door de stad Brussel en de gemeente Molenbeek. De belangrijkste projecten van het programma zijn de volgende: De herinrichting van...

  Keuze van het studiegebied
  Ontwikkelingsfase

  De ontwerpbureaus die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het programma zijn Citytools / Studio 016 Paola Vigano

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  18 mei 2017

  Openbaar onderzoek

  Van 30 mei 2017 tot en met 30 juni 2017

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Het project is aangepast naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp

  2017
  Het definitieve programma voor het stadsvernieuwingscontract "Citroën-Vergote" en het milieueffectenrapport werden goedgekeurd op 16 november 2017.

  Ontwikkeling van de projecten

  De eerste programmawijziging werd goedgekeurd op 12 april 2019.
  De tweede programmawijziging werd goedgekeurd op 3 december 2020.

  Wijziging in uitvoering (2e helft 2023)
  Voltooiingsdatum tot 2024

  Werkzaamheden

  Uitvoeringsfase tot 2026

  Afgerond SVC

  SVC 2 - Brabant-Noord - Sint Lazarus
  Parc Saint-François à Saint-Josse-ten-Noode

  Beschrijving De perimeter van de SVC "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" strekt zich uit over de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost. De belangrijkste projecten van de SVC "Brabant-Noord - Sint-Lazarus"...

  Keuze van het studiegebied
  Ontwikkelingsfase

  De ontwerpbureaus AAC Architecture / ERU zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het programma.

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  18 mei 2017

  Openbaar onderzoek

  Van 31 mei tot en met 30 juni 2017

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Het project is aangepast naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp

  Het definitieve programma voor het stadsvernieuwingscontract en het milieueffectenrapport werden goedgekeurd op 23 november 2017.

  Ontwikkeling van de projecten

  Na de openbare onderzoek van 11 februari tot 12 maart 2021 werden de eerste programmawijziging en het milieueffectrapport uiteindelijk goedgekeurd op 8 juli 2021.

  Wijziging in uitvoering (2e helft 2023)

  Voltooiing tot 2024

  Werkzaamheden

  Uitvoeringsfase tot 2026

  Afgerond SVC

  SVC 3 - Weststation
  Friche Gare de l'Ouest

  Het stadsvernieuwingscontract (SVC 3) stelt stadsvernieuwingsmaatregelen voor op en rond het braakliggende spoorwegterrein en het kanaal.

  Keuze van het studiegebied
  Ontwikkelingsfase

  De ontwerpbureaus AM 1010 Architecture Urbanism / Taktyk / Petra Pferdmenges zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het programma.

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  1 juni 2017

  Openbaar onderzoek

  Van 12 juni tot 12 juli 2017

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Het project is aangepast naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp
  Ontwikkeling van de projecten

  De eerste programmawijziging werd goedgekeurd op 28 februari 2019.
  De tweede programmawijziging werd goedgekeurd op 12 mei 2021.

  Wijziging in uitvoering (2e helft 2023)

  Voltooiingstermijn: 2024.

  Werkzaamheden

  Uitvoeringsfase tot 2026.

  Afgerond SVC

  SVC 4 - Koningslaan
  Site des Brasseries Wielemans Ceuppens – situation existante

  Beschrijving De omtrek van de SVC - Koningslaan loopt dwars door de gemeenten Vorst en St-Gillis. De belangrijkste operaties van de SVC "Koningslaan" zijn: de aanleg van een nieuwe openbare groene...

  Keuze van het studiegebied
  Ontwikkelingsfase

  Het ontwerpbureau Karbon is verantwoordelijk voor het opstellen van het programma.

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  6 juli 2017

  Openbaar onderzoek

  Van 23 augustus tot 21 september 2017

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Eerste wijziging aangenomen op 28/02/2019.
  Tweede wijziging aangenomen op 03/12/2020.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp

  Het definitieve programma voor het stadsvernieuwingscontract "Koninglaan" en het milieueffectrapport werden goedgekeurd op 7 december 2017.

  Ontwikkeling van de projecten

  Eerste wijziging goedgekeurd op 28/02/2019.
  Tweede wijziging goedgekeurd op 03/12/2020.

  Wijziging in uitvoering (2e helft van 2023).

  Deadline voor voltooiing tot 2024.

  Werkzaamheden

  Uitvoeringsfase tot 2026

  Afgerond SVC

  SVC 5 - Heyvaert-Poincaré
  Recyclart sur le site Manchester

  Beschrijving De perimeter van het SVC 'Heyvaert - Poincaré' ligt op het grondgebied van de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Brussel-Stad. De grote verwezenlijkingen van het SVC 'Heyvaert...

  Keuze van het studiegebied
  Ontwikkelingsfase

  Het ontwerpbureau JNC International SA is verantwoordelijk voor het opstellen van het programma.

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  6 juli 2017

  Openbaar onderzoek

  Van 21 augustus tot 20 september 2017

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Het project werd aangepast na het openbaar onderzoek.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp

  14/12/2017 - Het definitieve programma voor de SVC Heyvaert - Poincaré en het milieueffectenrapport zijn goedgekeurd.
  De documenten kunnen worden geraadpleegd op: http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-5

  Ontwikkeling van de projecten

  De eerste programmawijziging werd goedgekeurd op 26 november 2020

  Wijziging in uitvoering (2e helft van 2023)

  Deadline voor voltooiing tot 2024.

  Werkzaamheden

  Uitvoeringsfase tot 2026.

  Afgerond SVC

  Einde van de uitvoeringsfase: 31/12/2026.

  SVC 6 - Rondom Simonis
  Carte de la zone étudiée « autour de Simonis »

  Beschrijving Een primeur in dit deel van de stad. De grote uitdaging voor deze wijken, die gekenmerkt worden door de breuklijnen van de spoorweg en de Leopold II-laan, is het stedelijke netwerk, de...

  Ontwikkelingsfase

  01/04/2020 – 15/07/2021
  01/04/2020 - Lancering van de openbare aanbestedingen voor de voorbereiding van het SVC.
  07/07/2020 - Ontwerpbureaus 51N4E, CSD Ingénieurs en Cityspark aangesteld om het programma op te stellen (territoriale analyse, architecturale en openbare ruimteprojecten en sociale acties, participatie)

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  28/10/2021
  Goedkeuring van het SVC door de regering.

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  08/12/2021 – 18/03/2022
  Het SVC is verbeterd op basis van de opmerkingen die tijdens de openbare onderzoek werden gemaakt om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de bewoners, gebruikers en belanghebbenden in het district te voldoen.

  Ontwikkeling van de projecten

  01/04/2022 - 31/03/2027

  Aankopen, gunningen en voorbereiding van ontwerpstudies, rioleringswerken of dringende/conservatieve werken en technische testen worden uitgevoerd.

  01/10/2022 - 30/04/2025
  Wijziging van het SVC afhankelijk van de voortgang en haalbaarheid van projecten.

  Werkzaamheden

  01/04/2027 – 30/09/2029
  Het werk aan de SVC-projecten zijn afgerond.

  Afgerond SVC

  30/09/2029
  Alle projecten of delen van projecten gefinancierd door het SVC zijn voltooid.

  SVC 7 - Rondom het Zuidstation
  Périmètre CRU 7

  Beschrijving Het SVC sluit aan bij een algemene visie voor een buurtstad die rekening houdt met de klimaatuitdagingen en die arbeidsactivering stimuleert. Deze visie kan werkelijkheid worden via een...

  Ontwikkelingsfase

  01/04/2021
  Start van overheidsopdrachten voor het opstellen van het SVC.
  03/05/2021
  De adviesbureaus Citytools, Lab705 en Arcadis (voor het milieueffectrapport) zijn aangesteld om het programma op te stellen (territoriale analyse, architecturale en openbare ruimteprojecten en sociale acties, participatie).

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  15/09/2022

  Het ontwerpprogramma voor het SVC 7 is goedgekeurd door de regering.

  Openbaar onderzoek

  Van 24/10 tot 24/11/2022
  Voor het SVC 7 "rondom het Zuidstation" loopt een openbaar onderzoek in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en de stad Brussel.

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  Het project werd aangepast na het openbaar onderzoek.

  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp

  Op donderdag 30 maart 2023 keurde de Brusselse regering de lancering van het 7e Stadsvernieuwingscontract definitief goed.

  Ontwikkeling van de projecten

  Deze fase van het SVC duurt 60 maanden en loopt van 1 april 2023 tot 30 maart 2028. Tijdens deze fase zal het Brussels Gewest de nodige middelen verwerven voor projectontwikkeling, overheidsopdrachten en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies.

  Werkzaamheden

  De uitwerkingsfase (30 maanden) zal starten op 1 april 2028 en afgerond worden op 30 september 2030. 

  Afgerond SVC

  30 september 2030

  SVC 8 - Stephenson-Koningin

  Beschrijving De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 7 juli 2022 de lancering goedgekeurd van een nieuw stadsvernieuwingscontract: SVC 8 Stephenson – Koningin. De startdatum voor...

  Keuze van het studiegebied

  07.07.2022
  De lancering van het nieuwe Stadsvernieuwingscontract "Stephenson - Koningin" (SVC 8), die een oppervlakte van 150 hectare betrekt in de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek, werd op 7 juli 2022 goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Ontwikkelingsfase

  De uitwerking van het programma startte in januari 2023.

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp
  Openbaar onderzoek
  Aanpassing van het SVC-ontwerp
  Definitieve goedkeuring van het SVC-ontwerp
  Ontwikkeling van de projecten
  Werkzaamheden
  Afgerond SVC