Participatie

Om de participatieve democratie in het Brussels Gewest te versterken en om de hele bevolking te betrekken bij het samen opbouwen van de samenleving van morgen, organiseert de Dienst Participatie een referentiekader en tools die het ontstaan van kwaliteitsvolle initiatieven aanmoedigen.


   

  Beschrijving

  Brussel is een kosmopolitische gewest met 1,2 miljoen inwoners. De uitdagingen zijn er talrijk en complex: de strijd tegen armoede en ongelijkheid, de economische ontwikkeling voor zijn inwoners, de klimaat- en milieutransitie, de sociale cohesie en de culturele vermenging, het leven in de stad en het stedelijk netwerk, de opvang en het beheer van migratiestromen, enzovoort.

  Net als andere grote steden moet Brussel deze uitdagingen aangaan door naar zijn burgers te luisteren. Zo kan Brussel de grote veranderingen aanpakken die tegen 2030 nodig zullen zijn.

  Realisaties

  De participatie in het Brussels gewest vergemakkelijken

  Naar aanleiding van de algemene beleidsverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2019-2024 werd een nieuwe Gewestelijke dienst voor burgerparticipatie opgericht. Deze dienst staat in voor de ondersteuning van participatieprocessen en de ontwikkeling van een echte cultuur van participatie en innovatie in het Brussels Gewest.

  De Dienst Participatie is bezig met het in kaart brengen van de participatiedynamiek die al aan de gang zijn in het Brussels Gewest en heeft ontwikkelt een toolkit om projectdragers te helpen bij hun initiatieven. Het online participatieplatform dat deze initiatieven en middelen samenbrengt, participatie.brussels, is in 2024 gelanceerd.

  Daarnaast wil de dienst de participatiereflex binnen de organisaties van het Gewest bevorderen en voorziet die hen een opdrachtencentrale ter beschikking stellen die de meest gevraagde diensten tijdens participatieprocessen aanbiedt (procesontwerp en -uitvoering, facilitering, mobilisering, communicatie, ...). De opdrachtencentrale begeleidt ook projectdragers helpen om de weg te wijzen naar goede praktijken op het gebied van participatie.

  Onderzoek, monitoring en analyse; de oprichting van een participatienetwerk in het Brussels Gewest en de jaarlijkse ondersteuning van projecten maken ook deel uit van de actie rond dit thema.

  Meer info over de participatie

  Contact

  Nieuws