Inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen

Wat is het potentieel aan gronden en gebouwen om in de behoeften van de Brusselaars te voorzien?


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beschrijving

  De inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen somt de terreinen en gebouwen op die in Brussel mogelijkheden bieden voor infrastructuur, huisvesting, productieactiviteiten en andere zogenaamde zwakke stedelijke functies en brengt ze in kaart.

  De inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen, sinds 2014 beheerd door perspective.brussels, is een ‘barometer’ voor de grond- en vastgoedmogelijkheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die inventaris is essentieel om de ontwikkeling van de zogenaamde ‘zwakke’ functies (openbare huisvesting, buurtvoorzieningen, productieactiviteiten enz.) te faciliteren, meer bepaald in de context van de bevolkingstoename.

  Een kaart voor de openbare instellingen

  De inventaris ... is een hulpmiddel voor de openbare instellingen in hun zoektocht naar goederen die een antwoord kunnen bieden op de prioritaire behoeften van het Brussels Gewest. Hij somt de onbebouwde terreinen en leegstaande gebouwen op die zouden kunnen worden gebruikt, en brengt ze in kaart. Het gaat om ruimten waarvoor nog geen vergunning werd uitgereikt en die qua locatie, structuur, oppervlakte e.a. aan de behoeften van openbare actoren beantwoorden.

  De inventaris is gebaseerd op de informatie van verschillende institutionele partners zoals de gemeentelijke, gewestelijke en federale diensten en de gemeenschappen. Veldonderzoek laat toe de gegevens aan te vullen en up-to-date te houden.

  Een kwalitatieve analyse van potentiële sites

  In Brussel zijn steeds minder terreinen beschikbaar. De reconversie van bestaande gebouwen - kantoren, bijvoorbeeld - vormt een alternatief voor de verdere ontwikkeling van het Gewest.

  De inventaris is een uitgangspunt voor kwalitatieve analyses van terreinen en gebouwen ten opzichte van de stadsomgeving. Dergelijke analyses evalueren of de potentiële site zich tot het geplande project leent. Ze gaan uit van verschillende criteria (aard van het perceel, stadskader, toegankelijkheid, staat van het gebouw, voorzieningen in de omgeving ...) en lagen al aan de basis van de bouw van nieuwe scholen en de inplanting van sociale woningen.

  Contact