Verstedelijking en metropolisering

De groeiende verstedelijking is mondiale uitdaging, waaraan de steden moeten bijdragen met concrete oplossingen, met name door een efficiënte stadsplanning.


  © Cyrus Pâques

  Beschrijving

  Meer dan 50% van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden. Deze trend van verstedelijking zet zich ook door: de OESO voorspelt dat tegen 2100 85% van de wereldbevolking in steden zal wonen. (Bron: The Metropolitan century, 2015, OECD)

  Deze verstedelijking van de wereld is een gevolg van de demografische explosie van de steden, maar ook van hun fysieke en ruimtelijke expansie, waardoor er een groeiende onderlinge afhankelijkheid ontstaat tussen stad en platteland. Dit leidt tot het fenomeen van metropolisering of vergrootstedelijking, waarbij de "werkelijke" stad groter is dan de "administratieve" stad.  Daarom is er een centrale rol weggelegd voor de stadsplanning om deze evolutie, die niet zonder gevolgen is, in goede banen te leiden.

  Contact

  Nieuws