Delhaizesite (LionCity): lopende studie naar een wijkgerichte reconversie

Gepubliceerd op 15 september 2020

 

Delhaize-site (LionCity)
Delhaize-site (LionCity)
© Séverin Malaud

In februari 2019 kondigde de onderneming Delhaize haar plannen aan om de site op de hoek van de Jules Delhaizestraat en de Ossegemstraat in Molenbeek waar ze sinds 1883 gevestigd was, te verlaten. Na die aankondiging en met inachtneming van het strategische potentieel ervan, ondernam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest snel een aantal stappen om de herinrichting van de site af te stemmen op de uitdagingen in Brussel.

Verwerving van de site

Het Brussels Gewest ondertekende via operator citydev.brussels in december 2019 een voorlopige koopakte en in maart 2020 de aankoopakte. Via het grondbeheer van deze site van 4,4 ha kunnen de gewestelijke en gemeentelijke overheden de bebouwing van de site eenvoudiger in goede banen leiden.

Stedenbouwkundige studie

Het Gewest belastte citydev.brussels en perspective.brussels met de uitvoering van een stedenbouwkundige studie om het potentieel van de "Delhaize"-site (LionCity) te bepalen met het oog op de reconversie ervan.

De studie heeft tot doel de belangrijkste principes voor de ontwikkeling van dit terrein te definiëren, door een gemengd ontwerp op te stellen.

Op dit moment bestaat de site uit twee zones, één die gelegen is in een ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving (OGSO)-Zone 1, en de andere in een sterk gemengd gebied (SGG)-Zone 2. Hij biedt een reeks reconversiemogelijkheden en een groot potentieel voor een nieuwe siteconfiguratie, die meer gericht en afgestemd is op de wijk, en waarbij het industriële erfgoed bewaard blijft.

De verbindingen met het metrostation Beekkant en het Weststation worden ook in aanmerking genomen, net als de synergieën met de stedenbouwkundige programma's en de huidige herwaardering in de omgeving van de "Delhaize"-site (Richtplan van Aanleg, stadsvernieuwingscontracten en wijkcontracten). Het project sluit ook nauw aan bij de visie die werd ontwikkeld voor het stadsproject (GPDO).

De conclusies van deze studie zullen weldra aan de Brusselse regering worden meegedeeld.

Meer info