Drie projectoproepen voor het financieren van schoolinfrastructuur in het Nederlandstalig onderwijs

Projectoproep

Gepubliceerd op 13 februari 2024

 

Een basisschool in de Stad Brussel, beeld als illustratie
Een basisschool in de Stad Brussel, beeld als illustratie
© perspective.brussels
Het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs van het Vlaams Gewest (AGION) organiseert drie projectoproepen voor het verbeteren van schoolinfrastructuur in het Nederlandstalig onderwijs.

Het scholenbouwprogramma “Scholen van Vlaanderen”

Het scholenbouwprogramma “Scholen van Vlaanderen” is een DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden).

Alle inrichtende machten uit het Nederlandstalig gesubsidieerd onderwijs.kunnen tot en met 27 februari 2024 een project indienen om deel te nemen aan dit programma.

Lees verder op de website van AGION.

Het naschools openstellen van schoolinfrastructuur

Dit is een oproep voor de scholen die hun infrastructuur buiten de schooluren willen openstellen en delen met sportclubs, jeugdbewegingen, verenigingen en buurtinitiatieven zodat scholen de bestaande sport- en spelaccommodatie optimaal benutten.

Alle inrichtende machten uit het Nederlandstalig gesubsidieerd basisonderwijs of secundair onderwijs kunnen tot en met 18 maart 2024 een project indienen.

Lees verder op de website van AGION.

Capaciteitsmiddelen 2025

Deze oproep staat open voor alle schoolbesturen in het Nederlandstalig gewoon secundair onderwijs of het buitengewoon basis- en secundair onderwijs om bijkomende capaciteit te creëren.

De financiële middelen zullen beschikbaar zijn vanaf 2025.

Schoolbesturen kunnen een aanvraag indienen tot en met 20 februari 2024, 12 uur.

Lees verder op de website van het Departement Onderswijs & Vorming.