Een nieuwe toekomst voor de vroegere Delhaize-site met LionCity

Sleutelprincipes voor een wijkgerichte reconversie

Publicatie

Gepubliceerd op 10 december 2020

 

Visualisatie van het sitepotentieel gebaseerd op de stedenbouwkundige principes
Visualisatie van het sitepotentieel gebaseerd op de stedenbouwkundige principes
© Architectuurplatform Terwecoren Verdickt bvba, Duss BV, Cultureghem vzw, Mark Brearley’s office

© Architectuurplatform Terwecoren Verdickt bvba, Duss BV, Cultureghem vzw, Mark Brearley’s office

De Brusselse regering keurde de studie en de sleutelprincipes voor de inrichting van de vroegere Delhaize-site in Molenbeek goed.

In februari 2019 kondigde de onderneming Delhaize haar plannen aan om de site van 4,4 ha op de hoek van de Jules Delhaizestraat en de Ossegemstraat in Molenbeek, waar ze sinds 1883 gevestigd was, te verlaten.

Na die aankondiging en met inachtneming van het strategische potentieel ervan, ondernam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest snel een aantal stappen om de herinrichting van de site af te stemmen op de uitdagingen in Brussel.

Naast de verwerving van de site via citydev.brussels, vertrouwde de Brusselse Regering aan citydev.brussels en perspective.brussels de opdracht toe om een stedenbouwkundige studie uit te voeren om zo het potentieel van de site in kaart te brengen en verschillende scenario's met het oog op de reconversie voor te stellen.

Afgelopen donderdag 10 december 2020 keurde de regering de studie en de sleutelprincipes goed, waarop de ontwikkeling van de site gebaseerd is.

De doelstellingen en resultaten van het stedenbouwkundig studie

Op dit moment bestaat de site uit twee zones, één die gelegen is in een ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving (OGSO) - Zone 1, en de andere in een sterk gemengd gebied (SGG) - Zone 2. De site biedt een reeks reconversiemogelijkheden en een groot potentieel voor een nieuwe indeling, die meer gericht en afgestemd is op de wijk, en waarbij het industriële erfgoed bewaard blijft.

De ontwikkeling van de site moet gebeuren in overeenstemming met de huidige stedenbouwkundige programma’s voor de buurt en voor de omgeving van het Weststation (Richtplan van Aanleg, Stadsvernieuwingscontracten en Wijkcontracten), volgens de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie van het Gewest, en dus binnen de visie ontwikkeld voor het stadsproject, het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

De studie had dus als doel om het potentieel van de site te bepalen en verschillende scenario’s voor te stellen voor de reconversie ervan, rekening houdende met volgende voorwaarden; een gemengd project ontwikkelen, het industriële karakter van de site bewaren en nieuwe productieactiviteiten ontplooien.

Daarom worden in de studie de volgende principes voorgesteld:

  • de inrichting van verschillende polen die het gebied aantrekkelijker moeten maken: een pool rond een openbare voorziening voor onderwijs en voor opleiding en werk, diensten voor de omwonenden, handelszaken, etc.;
  • de ontwikkeling van de verticale gemengdheid die voorziet in productieactiviteiten en openbare woningen, zonder de animatie en activatie van de begane grond uit het oog te verliezen;
  • het behoud en de ontplooiing van productieactiviteiten, met aandacht voor de logistieke toegang tot het binnenterrein.

Er worden nieuwe groene ruimten aangelegd om de goede leefkwaliteit van de bewoners van de wijk en de omgeving te verzekeren en de toegang tot de site te garanderen. Die groene ruimten zouden een oppervlakte van ongeveer 1 hectare van de totale oppervlakte van het nieuwe project. De onmiddellijke omgeving van de torens en de begane grond zou herdacht worden met nieuwe open ruimten en een ononderbroken openbare ruimte. De verschillende groene ruimten, die zich lenen voor uiteenlopende doeleinden, zouden onderling verbonden zijn om een ononderbroken netwerk te verzekeren. Er zou een groene en zachte as komen naar het nabijgelegen metrostation Beekkant.

Binnenin de site zou voorrang gegeven worden aan een actieve mobiliteit. De logistieke stromen verbonden aan de productieactiviteiten zouden zo kort mogelijk gehouden worden (volgens de principes van het plan Good Move.brussels). Er zou in parking worden voorzien voor de het project en eventueel voor de buurtbewoners, in de mate van het mogelijke ondergronds, om de site en de omgeving autovrij te houden, en ten slotte voldoende fietsenstallingen.

Innoverende praktijken in verband met kringloopeconomie en bronnenbeheer zouden aangemoedigd worden. De duurzaamheid van de site zou worden gewaarborgd door een doeltreffend regenwaterbeheer (doorlaatbaarheid van de site, grote daken/tuinen, hergebruik, enz.), het gebruik van hernieuwbare energie (zonnepanelen, geothermie, warmtenetwerk aan lage temperatuur, enz.), en de compensatie van CO2-uitstoot (herbestemming, energiezuinige gebouwen, productie van hernieuwbare energie, opslag van koolstof, enz.).

Verder zal ook participatie centraal staan in het project. De stakeholders en de omwonenden zullen worden geraadpleegd. Het is de bedoeling om met behulp van tijdelijke projecten de site tot leven te wekken, gebruiksvormen uit te proberen en een participatieve dynamiek op gang te brengen

Download de studie:

De studie werd uitgevoerd door het consortium Architectuurplatform Terwecoren Verdickt bvba, Duss BV, Cultureghem vzw, Mark Brearley’s office. Dat consortium werd gekozen na een oproep tot interesse gelanceerd in juni 2019.

Het opvolgingscomité bestaat uit het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, citydev.brussels en perspective.brussels.

Meer info