Perspective werkt mee aan de organisatie van de Brussels Urban Summit

Neem deel aan onze terreinbezoeken!

Conferentie

12 > 15 juni 2023

Gepubliceerd op 8 juni 2023

 


 

Van 12 tot 15 juni 2023 vindt de Brussels Urban Summit plaats: een internationale top over de rol die steden spelen in de aanpak van de belangrijkste uitdagingen van vandaag.
Als partner in de organisatie van dit uitzonderlijk evenement, zal perspective.brussels de terreinbezoeken organiseren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de wereldwijde uitdagingen

De toenemende verstedelijking, de klimaatverandering, de ongelijkheid, onze gezondheid en migratie vormen wereldwijde uitdagingen waartoe steden via concrete oplossingen een bijdrage moeten en kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld maar aan het belang van een efficiënte stadsplanning.

Om die uitdagingen het hoofd te bieden en om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten volle zijn rol als metropool te laten spelen, werkt Perspective actief mee aan de uitbouw van een strategie voor territoriale ontwikkeling. Deze samenhangende en innovatieve strategie maakt optimaal gebruik van het potentieel van elke regio.

De boer op met Perspective

Ter gelegenheid van de Brussels Urban Summit nemen we je op sleeptouw doorheen de snel evoluerende wijken van het Gewest. Het is hier dat onze teams een territoriale strategie ontwikkelen om ons leven gezonder, duurzamer en aangenamer te maken.

We gidsen je door de Kanaalgebied en de Europese wijk.

Stedelijk landschap langs het kanaal - dinsdag 13 juni, 14.30-17.00 uur
Trefpunt: SQUARE BRUSSELS
Start van het bezoek: Akenkaai 1000 Brussel (instappen) - Suzan Danielbrug

De kanaalzone herbergt een doorslaggevend potentieel voor de uitdagingen die aan de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbonden zijn. De gewestregering besliste om voor dit gebied een Richtplan uit te werken om een antwoord te bieden op de bevolkingsexplosie van Brussel en het stedelijk potentieel in dat deel van het Gewest te benutten.

De Europese wijk - Woensdag 14 juni, 14.30 - 16.00 uur 
Trefpunt: SQUARE BRUSSELS
Start van het bezoek: Schumanplein 1000 Brussel

Voor de Europese wijk werd in mei 2022 een nieuwe visie op de stad uitgewerkt in het kader van participatieve workshops.
Die visie wil de wijk duurzamer maken door in te spelen op de belangrijkste uitdagingen:

  • omvorming tot een polyvalente wijk (van 3 naar 50% woningen) met lokale voorzieningen. Gezien de toenemende populariteit van telewerk, kan daarop volop op worden ingezet.
  • het netwerk van lokale straten omvormen tot levendige plekken voor bewoners en werknemers
  • de ecologische voetafdruk van het vastgoedpark drastisch verlagen door renovaties en verbouwingen te stimuleren en af te stappen van sloopwerken en wederopbouw (circulaire economie)
  • de verdichting tegengaan en meer ruimte maken voor groen tussen huizenblokken om een gezellige omgeving te creëren die beter tegen de klimaatverandering bestand is
  • isolement voorkomen door de banden met aangrenzende zones nauwer aan te halen en de kenmerken van natuurlijke landschappen (de Maalbeekvallei en de oost-westelijke groene corridor) te verbeteren.

Ons team ijvert ook voor onze gezondheid en werkte daarom een strategie uit genaamd 'Be running'. Dat project wil wandel- en hardlooproutes met elkaar te verbinden om een wandel- en loopnetwerk te creëren als integraal onderdeel van de openbare ruimte.
Bekijk de stad op dinsdag 13 juni door de ogen van een hardloper.

De benen strekken in Brussel: hoe kunnen we van Brussel een geweldige stad voor joggers maken? - Dinsdag 13 juni, 12.15-13.15 uur
Trefpunt: perspective.brussels

Trek je loopschoenen en een sportieve outfit aan om samen met ons Brussel te ontdekken tijdens een duurloop van een uur! Start en aankomst aan de kantoren van Perspective. Douches en broodjes worden ter beschikking gesteld, evenals kleedkamers en een veilige plek om je spullen op te bergen tijdens de race.

Meer info