perspective.brussels organiseert een bevraging om de actualisering van het Gewestelijk Bestemmingsplan voor te bereiden.

Bevraging verlengd tot 15 oktober!

Publieke bevraging

26/08/2021 - 15/10/2021

Gepubliceerd op 26 augustus 2021

 


 
Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) bepaalt voor elk stuk grond in het Brussels Gewest wat er wel en niet op mag worden gebouwd. Het plan is 20 jaar oud en zal worden bijgewerkt om beter aan te sluiten op de actuele uitdagingen. Voorafgaand aan de wijziging organiseert perspective.brussels een online bevraging.

Het Gewestelijk Bestemmingsplan, dat in 2001 werd aangenomen door de Brusselse regering, bepaalt voor elke ruimte van het Gewest of deze bebouwd mag worden en welke soorten bebouwing zijn toegestaan (woningen, kantoren, winkels, enz.). Dit plan is bijzonder belangrijk omdat het iedereen aangaat. Zo moet bijvoorbeeld elke aanvraag voor een Stedenbouwkundige Vergunning eraan voldoen.

perspective.brussels heeft de opdracht dit plan grondig te actualiseren om in te spelen op nieuwe uitdagingen zoals het klimaat, de natuur in de stad, het creëren van woningen en activiteiten, de gezondheid,...

Deze wijziging biedt de kans om de kaarten, concepten en voorschriften te actualiseren en een aantal uitdagingen erin te integreren (gemengde functies, ontdichting, mobiliteit, groengebieden en landbouw in de stad), dit in overeenstemming met de doelstellingen van de Algemene Beleidsverklaring van 2019.

Met het oog hierop heeft perspective.brussels sindsdien gesproken met de meeste gewestelijke overheidsdiensten en Brusselse gemeenten over hun behoeften en wil het graag meer weten over de grenzen, verwachtingen en behoeften van de GBP-gebruikers.

Vandaag organiseert perspective.brussels een participatieve bevraging, gericht op het brede publiek en alle actoren in het Gewest. Je kan hieraan online deelnemen, van 26 augustus tot 15 oktober.

Ontdek de bevraging vanaf nu: http://www.gbp2024.brussels

Deze participatieve enquête gaat vooraf aan de werkfase die zal uitmonden in een geactualiseerd GBP. Een van de volgende stappen zal zijn om de feitelijke bezetting van elk van de gewestelijke percelen vast te stellen en op basis daarvan een kaart op te stellen met de "bestaande feitelijke toestand" (SitEx).

Het ontwerp tot actualisering van het GBP zal opnieuw worden onderworpen aan een participatief proces dat het project zal begeleiden. Het project zal ook worden onderworpen aan een nieuw formeel openbaar onderzoek in overeenstemming met de geldende procedures.

http://www.gbp2024.brussels

Meer info