Start van een studie over de economische en governancemodellen van tijdelijk gebruik

Gepubliceerd op 13 mei 2024

 


 

Als speler op het gebied van territoriale ontwikkeling en als lid van het Loket Tijdelijk Gebruik maakt perspective.brussels een overzicht van de projecten en actoren rond tijdelijk gebruik in het Brussels Gewest.

Deze studie zal een beter beeld geven van de soorten tijdelijk gebruik, de economische modellen en de vormen van governance.

Bovendien zullen de Brusselse modellen vergelijken worden in internationaal perspectief om de specifieke kenmerken beter in kaart te brengen en inspiratie te putten uit goede praktijken in andere metropolen. 

De studie zal als basis dienen voor het uitwerken van overheidsinstrumenten die door het Loket worden ingezet om tijdelijk gebruik in Brussel te bevorderen.

De studie wordt uitgevoerd met de steun van de vzw ERU-urbanisme en de coöperatie Plateau Urbain (Frankrijk).

Het Loket Tijdelijk Gebruik wordt mede beheerd door perspective.brussels en citydev.brussels.

Beheert u een tijdelijk project en wilt u deelnemen aan of op de hoogte worden gehouden van de voortgang van dit onderzoek?

Neem dan contact met ons op via info@temporary.brussels

Meer info