Weststation: ontwikkelen van een gezellige wijk, met een park, openbare ruimten, voorzieningen …

Goedkeuring van het RPA in tweede lezing

Gepubliceerd op 11 juni 2021

 

Weststationsite - integratie van het project in de wijk
Weststationsite - integratie van het project in de wijk
© perspective.brussels/Taktyk, Alive Architecture, 51N4E, Tractebel, ABO
Weststation - Syntheseplan
Weststation - Syntheseplan
© perspective.brussels/Taktyk, Alive Architecture, 51N4E, Tractebel, ABO
Weststation multimodale pool
Weststation multimodale pool
© perspective.brussels/Reporters
Beekkantbrug
Beekkantbrug
© perspective.brussels/Reporters

Op 3 juni 2021 heeft de Brusselse regering in tweede lezing het project voor de ontwikkeling van de Weststation-site (Richtplan van Aanleg - RPA) goedgekeurd. Met deze tussenstap, die de gewestelijke doelstellingen nader bepaalt, kan de Raad van State zijn advies uitbrengen over het document. Het ontwerp zal vervolgens voor een derde en laatste lezing aan de regering worden voorgelegd.

Het stedenbouwkundig project 'Weststation' beoogt de herinrichting van een 13 ha groot braakliggend spoorwegterrein in het hart van Sint-Jans-Molenbeek. Dit project zal de wijk nieuw leven inblazen door het op inclusieve en duurzame wijze een nieuwe bestemming te geven.


Het project heeft verschillende doelstellingen:

  • Aanleg van een park van 3 hectare dat zich openstelt voor de wijk, in co-creatie met de omwonenden.
  • Aanleg van nieuwe openbare ruimten voor zachte mobiliteit om de barrières weg te nemen die momenteel worden gevormd door het braakliggende terrein en de spoorweg.
  • Aanleg van een nieuwe gemengde wijk met gemeenschappelijke voorzieningen, betaalbare huisvesting voor gezinnen en economische activiteiten die werkgelegenheid bieden.
  • Ontwikkeling van een multimodale pool in de stations Beekkant en Brussel-West door haltes van het openbaar vervoer en voet- en fietspaden beter met elkaar te verbinden.
  • Inrichting van een ruimte exclusief voorbehouden aan de ontwikkeling van de biodiversiteit.

Deze doelstellingen passen in het kader van drie globale ambities:

  • Inzetten op participatie en rekening houden met de noden van de buurtbewoners. Dit proces is al opgestart, met de tijdelijke ingebruikname van het terrein aan station Brussel-West. Andere tijdelijke ingebruiknames zullen volgen. Hiervoor wordt beroep gedaan op de lokale verenigingen om het terrein gezelliger te maken en zo de gebruiksmogelijkheden ervan te testen. De buurtbewoners worden uitgenodigd om het park mee aan te leggen.
  • Focus op duurzame ontwikkeling en milieukwaliteit: er wordt bijzondere aandacht besteed aan het netwerk van groene ruimten en aan het beheer van regenwater in dit overstromingsgevoelige gebied.
  • Aanmoedigen van voorbeeldige mobiliteitsvormen. Er zal worden ingezet op actieve vormen van mobiliteit in deze site, die zich op een openbaarvervoersknooppunt bevindt dat bijzonder goed verbonden is. Het gemengde karakter van de functies op de site zal bijdragen tot de ontwikkeling van een 'stad van korte afstanden'.

Bovendien loopt er voor de wijk rondom het Weststation een Stadsvernieuwingscontract (SVC 3). Dit stadsvernieuwingsprogramma maakt deel uit van het stadsproject "Weststation". Wilt u meer weten over de lopende projecten voor het SVC 3? Neem deel aan de online Algemene Vergadering op 30 juni 2021!

Meer info