PerspectiveLab
PerspectiveLab
 

PerspectiveLab is een denktank die overleg, experimenten, prospectie en acties organiseert over de grote stedelijke uitdagingen waaraan perspective.brussels werkt. Het verspreidt ook informatie over deze thema’s en over het werk van perspective.brussels.

De samenwerking binnen en tussen verschillende vakgebieden staat hierbij centraal.

Het Lab is een ontmoetingsruimte waar een breed publiek van professionals en geïnteresseerden op een creatieve manier samenwerkt.

Het heeft als doel:

 •  'tools' aanreiken voor denkprocessen en reflectie,
 •  grondig en objectief nadenken over toekomstige projecten,
 •  activiteiten van perspective.brussels promoten voor een optimale territoriale ontwikkeling,
 •  concrete samenwerking en partnerschappen mogelijk maken,
 •  politieke antwoorden formuleren op de uitdagingen van de toekomst.

Ideeënlab

De belangrijkste doelstellingen van PerspectiveLab zijn:

 •  intern en extern debatten op gang brengen en denkpistes aanreiken via opleidingen, seminars en colloquia,
 •  perspective.brussels en zijn expertise op de kaart zetten,
 •  publicaties coördineren op basis van het inhoudelijke werk.

Constructieve partnerschappen

Bij de territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn diverse actoren betrokken. In die context vervult het Lab ook de volgende rol:

 •  structurele relaties aanknopen en onderhouden met de academische wereld, openbare instanties en sectorfederaties,
 •  perspective.brussels bekendmaken aan de hand van zijn instrumenten, publicaties, activiteiten en partners,
 •  uitwisselingen opzetten met partners rond de Brusselse uitdagingen, specifieke dossiers uitwerken en stagiaires begeleiden.