Gemeentelijke plannen

Elke gemeente heeft de mogelijkheid om specifieke bestemmingsplannen en gemeentelijke ontwikkelingsplannen te ontwikkelen, te wijzigen of in te trekken, die de belangrijkste richtlijnen van de regionale plannen op lokaal niveau implementeren.

    Beschrijving

    Op gemeentelijk niveau zijn er in wezen twee soorten bestemmingsplannen: de gemeentelijke (duurzame) ontwikkelingsplan (Gem(d)OP) en de bijzondere bestemmingsplannen (BBP).

    De gemeentelijke (duurzame) ontwikkelingsplan (Gem(d)OP) zijn gemeentelijke plannen met een zuiver strategisch doel, d.w.z. dat ze de ontwikkeling van de gemeente op middellange termijn schetsen.

    De bijzondere bestemmingsplannen (BBP) bestrijken delen van de gemeente en zijn hoofdzakelijk regelgevend, hoewel ze ook strategische bepalingen kunnen bevatten. Indien nodig worden deze plannen onderworpen aan een milieueffectbeoordeling en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de regionale overheid.