< Alle Strategische Polen

RPA - Max (Maximiliaan-Vergote)

in uitvoering

Een betere functionele verweving en een groot stadspark  om de Maximiliaan-Vergote-wijk te verbinden.

  Doestellingen van het RPA
  Doestellingen van het RPA
  © perspective.brussels
  Situering van de perimeter
  Situering van de perimeter
  © perspective.brussels

   

   

  Beschrijving


  De perimeter van het RPA Maximiliaan-Vergote bevindt zich in het hart van het Brussels Gewest op het grondgebied van stad Brussel, op de rechteroever van het kanaal ter hoogte van het Becodok en het Vergotedok, net ten noorden van de vijfhoek. In deze perimeter zijn reeds veel projecten opgestart, met als doel de buurt te transformeren. We willen voortbouwen op deze dynamiek en werken aan een grondigere transformatie voor een betere onderlinge samenhang en verweving tussen de verschillende functies van de stad.

  De Brusselse regering heeft het RPA Maximiliaan-Vergote op 8 juni 2023 in eerste lezing goedgekeurd.

  De belangrijkste doelstellingen van het RPA Maximiliaan-Vergote zijn:

  • Een nieuw stadspark aanleggen dat verschillende open ruimtes en gebouwen met elkaar verbindt om van dit versnipperde gebied weer één geheel te maken. Dit verbindend park maakt gebruik van bestaande ruimtes (zoals het Maximiliaan-park) en nieuwe ruimtes (waaronder een nieuw openbaar park van 2.000 m² op het huidige eilandje van het The President Brussels Hotel). Het wordt een multifunctioneel park dat recreatie, educatie, sport, ontmoetingen en de ontwikkeling van de biodiversiteit zal bevorderen.
  • Het zal het reeds bestaande gemengde stedelijke karakter versterken en behouden door de samenhang van de verschillende functies te verbeteren. Hiervoor zijn reeds bestaande en toekomstige projecten de spil van het programma: het toekomstige Museum Kanal - Centre Pompidou als cultureel ankerpunt, de Engie-torens als koppeling met de Manhattanwijk, die zelf ook mikt op meer functionele verweving, het toekomstige sportcentrum Vergote als verbinding tussen de residentiële en recreatieve functies en de havenactiviteiten.
  • Betaalbare en inclusieve woningen ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van de lokale bevolking. Het RPA garandeert een minimumaantal publieke woningen. Bij projecten van meer dan 2.000 m² woonoppervlakte moet minstens 25% publieke huisvesting worden voorzien (zoals bepaald volgens artikel 2 §2 van de Brusselse Huisvestingscode).
  • De stedelijke economie ontwikkelen door het behoud van de verbinding tussen de haven en de stad en de consolidatie van economische en productie-activiteiten, terwijl deze beter worden geïntegreerd in de stedelijke context. Het doel is om deze activiteiten meer en meer op te nemen in de economische transitie. Het RPA draagt ook bij tot de waardering van het erfgoed, door nieuwe gebruiksmogelijkheden te ontwikkelen voor de sites van de Modderhoeve, de Stafkazerne en de Politieschool.

  Burgerbevraging

  Openbaar onderzoek 2023

  Een openbaar onderzoek voor het ontwerpplan vond plaats van 16 oktober tot 19 december 2023.

  Burgerraadpleging

  De bewoners, handelaars en ondernemers in de wijk werden uitgenodigd om samen met ons na te denken over de toekomstvisie voor de wijk.

  Een reflectieweek vond plaats van 18 tot 23 februari, met op het programma onder meer een reeks geleide wandelingen, debatten en permanenties.

  Beluister onze podcast (in het Frans) over RPA MAX, in samenwerking met 1010, Grue, en het Centre d'écologie urbaine de Bruxelles.

  Informatie- en participatiefase voor het RPA Max van 2 september tot 17 october 2019.

  Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen op de website van perspective.brussels gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).

  Twee fasen van publieke raadpleging eind 2020 (over de diagnose) en begin 2022 (over de visie) als onderdeel van de missie Territorium Noord.

  Het team

  De opstelling van het RPA Max wordt aangestuurd door perspective.brussels, in samenwerking met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, de Stad Brussel, de Bouwmeester, en urban.brussels, Brussel Mobiliteit, de MIVB, hub.brussels en de Haven van Brussel.

  Het MER werd opgesteld door Aries en CSD Ingénieurs (Bijzonder bestek).

  Publicaties

  Synthesenota Maximiliaan-Vergote

  2019
  perspective.brussels
  Downloaden
  Definitiestudie

  Maximiliaan-Vergote

  Synthese

  2018
  perspective.brussels
  Downloaden
  Definitiestudie

  Maximiliaan-Vergote (FR)

  2018
  perspective.brussels
  Downloaden

  Stappen van een RPA

  Besluit tot opstelling
  Voorbereiding van de projectontwikkeling
  Burgerraadpleging / Informatie en deelname

  Van 2 september tot 17 oktober 2019 werd een informatie- en participatiefase georganiseerd. In het kader hiervan organiseerde perspective.brussels op 17 september een informatie- en participatiebijeenkomst in het Centre Pôle Nord om input te leveren voor het RPA-project, dankzij de meningen van buurtbewoners en gebruikers.

   

  Opstelling van het ontwerp
  Goedkeuring in 1e lezing

  8 juni 2023

  Openbaar onderzoek en advies van de instanties

  Van 16/10 tot 19/12/2023, wordt dit ontwerp aan een openbaar onderzoek onderworpen.

  Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 2e lezing
  Advies van de Raad van State
  Eventuele aanpassing van het project
  Goedkeuring in 3e lezing
  Publicatie en inwerkingtreding
  Uitvoering van het project

  Contact

  Nieuws