Heizelvlakte: openbaar onderzoek voor het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan

Geef uw mening!

Openbaar onderzoek

Gepubliceerd op 24 februari 2022

 


© perspective.brussels/Pedro Correa
Perimeter van het ontwerp van GGB nr. 15
Perimeter van het ontwerp van GGB nr. 15 'Heizel'
 

Van 4 maart tot 2 mei 2022 onderwerpt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) op de Heizelvlakte aan een openbaar onderzoek. Dat project is een mijlpaal voor de ontwikkeling van de site en gaat vergezeld van een Milieueffectenrapport.

In algemene zin is het GBP is een instrument om de verschillende stedelijke functies te organiseren. Het bepaalt de bestemming van het grondgebied en begrenst onder andere de bebouwbare en de groene zones. Het is bindend voor zowel overheidsdiensten als particulieren. Alle afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen moeten de bepalingen van het GBP respecteren.

In dit geval gaat het om een gedeeltelijke wijziging van het GBP tot instelling van het Gebied van Gewestelijk Belang (GGB) nr. 15 op de Heizelvlakte.

Raadpleeg de documenten die aan het openbare onderzoek worden onderworpen van 4 maart tot 2 mei 2022:

U wilt graag uw bemerkingen en bezwaren bekendmaken?

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kunt u het dossier raadplegen:

  • online, op de website van Perspective (zie hierboven)
  • bij de Stad Brussel:  Stadsbestuur Brussel - Departement Stedenbouw – Directie Vergunningen (Administratief Centrum – Anspachlaan 6 te 1000 Brussel, 10e verdieping / kantoor 00). Wegens de gezondheidssituatie enkel op afspraak via het nummer 02 279 29 29. Voor technische verduidelijkingen of inlichtingen kunt u terecht op het nummer 02 279 30 41.

Bemerkingen en bezwaren kunnen worden geuit tijdens de bovenvermelde periode van het onderzoek, ofwel:

  • schriftelijk ter attentie van perspective.brussels, departement Territoriale Strategie
  • per e-mail: GBP@perspective.brussels
  • per brief naar: Naamsestraat 59, 1000 Brussel
  • mondeling bij het hierboven vermelde gemeentebestuur, dat ze zal optekenen en de aangever er gratis een afschrift van zal bezorgen.

Herbeluister de radiospot die te horen was op Radio 2!

Meer info