Toolbox

De fiscaliteit voor scholen

Scholen zijn in bepaalde gevallen federale, gewestelijke en lokale belastingen verschuldigd.

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste belastingen die scholen moeten betalen, telkens met het geldende stelsel, de vrijstellingsvoorwaarden, de te volgen procedure en de bevoegde dienst binnen de gewestelijke of federale administratie.

In samenwerking met Brussel Fiscaliteit geeft de dienst Scholen u een overzicht van de fiscaliteit die van toepassing is voor de onderwijsinstellingen. De "fiscaliteitsfiches" verwijzen naar de bevoegde administraties.