Toolbox

Een milieuvriendelijke school

Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 64
Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 64 — © ©École de la Marolle

Minder energie verbruiken - Water recupereren - Biodiversiteit valoriseren - Afval sorteren - Duurzame materialen gebruiken

Duurzaam bouwen omvat het rationeel gebruik van energie en water, goede energieprestaties van de gebouwen (EPB), het gebruik van duurzame materialen en ook het sorteren van afval.

In de bestekken die zij uitschrijven, kunnen scholen ontwerpers en bouwondernemingen er eveneens toe aanzetten om in te zetten op de kringloopeconomie.

De projectbeheerders kunnen hiervoor gebruik maken van de Gids Duurzame Gebouwen of advies vragen aan de Facilitator Duurzame Gebouwen.
Er bestaat ook financiële steun voor dit soort initiatieven, zoals de Energiepremies en de projectoproep beexemplary.brussel.

Op school kunnen duurzame bouwmethoden bovenop de milieuprestaties ook een belangrijke maatschappelijke en pedagogische functie vervullen. Zo biedt de studie van de biodiversiteit, moestuinen en aquaponics alvast tal van mogelijkheden om kinderen te sensibiliseren voor het leefmilieu.

De kringloopeconomie
De kringloopeconomie is erop gericht de behoefte aan primaire grondstoffen in de bouw te verminderen (hergebruik van structuren, gebouwen, materialen).
Als men wil werken volgens de principes van de kringloopeconomie, dan heeft dat dus een weerslag op de materialen die worden gebruikt en op het verloop van het bouwproces (dat kan voorzien in omkeerbaarheid van inrichtingen en zelfs in de mogelijkheid om het gebouw op het einde van zijn levensduur te ontmantelen).
Als opdrachtgevers beschikken de scholen over de mogelijkheid om in hun bestek ontwerpers en bouwondernemingen ertoe aan te zetten om principes van de kringloopeconomie toe te passen.
Meer info over de kringloopeconomie

De stadslandbouw
Scholen zijn een interessante plek om de bevolking van jongs af aan te sensibiliseren voor stadslandbouw.
Al van bij de bouw van de infrastructuur kan men bijvoorbeeld een pedagogische moestuin verwerken in de speelplaats of aquaponicseenheden voorzien op het dak.
De opbrengst hiervan heeft uiteraard een pedagogisch doel, maar kan ook gebruikt worden voor de schoolkantine of om evenementen te organiseren om in contact te treden met de wijk.
Het Gewest steunt deze trend voor stadslandbouw met zijn strategie voor duurzame voeding GoodFood die het principe hanteert "beter produceren, goed eten".
Praktische adviezen om fruit en groenten te kweken in de stad zijn ook beschikbaar.