Toolbox

Basisonderwijs

Uit de tabel blijkt dat er in het basisonderwijs tussen 2010 en 2025 32.435 plaatsen gecreëerd of gepland zijn in het Brussels Gewest.

Gecreëerde plaatsen sinds 2010 en geplande plaatsen tegen 2025 in het basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Basisonderwijs Gecreëerde plaatsen
(2010 – sept. 2020)
Geplande plaatsen
(tegen 2025)
             Totaal    
Franstalig onderwijs 16.056 4.253 20.309
Nederlandstalig onderwijs 8.719 3.407 12.126
TOTAAL 24.775 7.660 32.435

 Monitoring van het schoolaanbod – augustus 2020 – Dienst Scholen, perspective.brussels

Gecreërde of geplande schoolplaatsen in het gewoon basis onderwijs tegen 2025

Bron : Monitoring van het schoolaanbod – december 2018 – Dienst Scholen van perspective.brussels