Toolbox

De stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning (SV) is een machtiging om handelingen of werken uit te voeren voor de bouw of de renovatie van een gebouw, om een gebouw een nieuwe bestemming geven, ergens een hoogstammige boom te vellen of het bodemreliëf ingrijpend te wijzigen. Zodra de begunstigde de vergunning heeft verkregen, mag hij de vergunde werken uitvoeren zo lang de stedenbouwkundige vergunning geldt.

Stedenbouwkundige vergunningen gelden voor onbeperkte duur maar kunnen wel vervallen. Onder bepaalde voorwaarden verstrijkt de geldigheid drie jaar na de uitreiking van de vergunning (met eventueel een jaarlijkse verlenging in bepaalde gevallen) of door onderbreking van de werken gedurende meer dan een jaar (waarbij soms de mogelijkheid bestaat tot jaarlijkse verlenging).

Er zijn werkzaamheden waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Voor schoolprojecten is dat doorgaans wel het geval. De plannen waarvoor de vergunningsaanvraag geldt, moeten in principe door een architect zijn opgesteld.