Toolbox

Asbest

Vóór het in 1998 in België verboden werd, is dit bouwmateriaal op grote schaal en in verschillende vormen toegepast: isolatie rond verwarmingsbuizen, vinyl-/asbesttegels, gevelbekleding en daken in vezelcement, spuitasbest.

Een groot deel van de gebouwen die dateren van vóór 1998, vooral dan grote voorzieningen en scholen, bevat nog steeds in uiteenlopende mate asbesthoudende materialen.

Bij het vrijkomen van de vezels is het asbestrisico het grootst. Daarom moeten bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen voor alle werken die men uitvoert aan gebouwen van vóór 1998.

Voor alle gebouwen van vóór 1998 wordt aanbevolen om zo vroeg mogelijk in het project een asbestinventaris op te maken. Gebeurt dit niet, dan kan het project vertraging oplopen.

Twee reglementeringen vullen elkaar aan:

  1. De federale reglementering beschermt de werknemers tegen het risico op blootstelling aan materialen op de werkplek. Er moet verplicht een 'asbestinventaris' en een 'programma voor asbestbeheer' worden opgemaakt wanneer blijkt dat er asbest aanwezig is.
  2. De wetgeving betreffende de milieuvergunningen met als algemeen beginsel dat asbesthoudende materialen moeten worden verwijderd wanneer de geplande werkzaamheden in contact (kunnen) komen met het asbest.

In sommige gevallen vereist deze asbestverwijdering een voorafgaande vergunning (tijdelijke aangifte 1C of tijdelijke vergunning 1B, indien nodig).

Als de bouwplaats een aangifte van klasse 3 vereist voor de afbraak van een gebouw of een kunstwerk met een bruto-oppervlakte van meer dan 500 m2 of de transformatie van een oppervlakte van meer dan 500 m2 van een gebouw of kunstwerk dat voor 1 oktober 1998 is vergund, of een aangifte van klasse 1C of een vergunning van klasse 1B moet als preventieve maatregel verplicht een conforme asbestinventaris aan de vergunningsaanvraag worden toegevoegd.

Leefmilieu Brussel heeft praktische gidsen over dit onderwerp.

Meer info via Leefmilieu Brussel