Toolbox

In het basisonderwijs

Tussen 2010 en 2025, zijn er meer dan 31.000 plaatsen in het Brussels Gewest bijgekomen of gepland in het basisonderwijs. Deze toename van het aantal plaatsen moet globaal genomen de behoeften, verbonden aan de groei van de schoolbevolking tegen 2025, kunnen opvangen. 

Toch zijn in het Gewest nog 1.400 bijkomende schoolplaatsen nodig als men kijkt naar de bevolkingsprojecties van het BISA.
Bovendien worden nieuwe schoolplaatsen niet altijd gecreëerd in gebieden waar ze het meest nodig zijn. Er moeten dus nog onevenwichten rechtgetrokken worden.

De Wijkmonitoring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt gebruik van een onderwijsindicator "Relatieve opvangcapaciteit op het grondgebied" waarmee beoordeeld kan worden in hoeverre een wijk erin slaagt om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van haar inwoners.

Vooral het noorden van het Brussels Gewest kampt met een tekort aan schoolplaatsen in het kleuter- en lager onderwijs (opvangcapaciteit lager dan 1, in het blauw).

Indien gewenst, kan de Dienst Scholen ook voor andere gebieden of perimeters in het Brussels Gewest een raming verstrekken van het eventuele tekort of overschot aan schoolplaatsen in het kleuteronderwijs (rekening houdend met de plaatsen die al gepland staan tegen 2025).