Toolbox

Een school bouwen, uitbreiden, renoveren: Tool Box

Een kwaliteitsvolle plek op school voor elk kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is het streven van de Dienst Scholen, die daartoe is opgericht door het Gewest.

De bouw, de uitbreiding en de renovatie van een school is een initiatief met een zware impact. Het gebouw wordt de leefomgeving van massa’s jonge mensen voor de volgende twintig, dertig, vijftig jaar en wellicht nog langer...

Het is tevens een onderneming die aan strikte regels is gebonden: er moet een veelzijdig en duurzaam architecturaal programma worden opgesteld, regels moeten worden gerespecteerd, aanbevelingen en administratieve procedures gevolgd, en vergeet niet de wet op de overheidsopdrachten, ...

Precies daarom analyseert het team van de Dienst Scholen het aanbod en de behoefte aan onderwijsinstellingen en begeleidt het de projectbeheerders om ervoor te zorgen dat investeringen relevant zijn en het proces onderbouwen dat leidt naar nieuwe kwaliteitsvolle schoolplekken voor de Brusselse kinderen.

Deze ’handleiding is opgevat als een toolbox voor beheerders van infrastructuurprojecten voor scholen: schooldirecteurs, leraars, inrichtende machten, architecten en ouderverenigingen. U vindt hier heel wat nuttige informatie en adviezen om uw project tot een goed einde te brengen.

Deze tijdlijn begeleidt u in elke fase van uw project.

De Dienst Scholen geeft een overzicht van de financieringen, voornamelijk de subsidies, die toegankelijk zijn voor de actoren uit de onderwijswereld in het Overzicht van de financieringen.
Hierbij vindt u de lopende financieringen, waarvoor het nog steeds mogelijk is om een aanvraagdossier in te voeren.

Financieringen Domein Subsidiërende overheid
Bouw/ontwikkeling
Extra plaatsen creëren
FW-B
Projectoproep Cascade 2023-25: Projectoproep ter bevordering van de deelname van jongeren van 14 tot 25 jaar aan transitieprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling
RBC
Niet rond de pot draaien - Secundaire Scholen Bouw/ontwikkeling
Voorzieningen
Fondations, Fonds, Mécénat, …
Koningin Paolaprijs Focus Aarde Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling
Fondations, Fonds, Mécénat, …
EFRO-programma 2021-2027 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Projectoproep - "Energierenovatie van de collectieve voorzieningen georganiseerd door de overheid" Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling
Bouw/ontwikkeling
Union européenne