Toolbox

Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs kent verschillende types in functie van de behoeften van leerlingen met moeilijkheden (mentale achterstand, lichamelijke, visuele of auditieve beperkingen, ziekte, gedrags- of leerstoornissen).

Het territoriaal netwerk van het buitengewoon onderwijs is dan ook sterk verspreid. De afstand tussen de woonplaats en de school is er doorgaans aanzienlijk langer dan in het gewoon onderwijs. Het rekruteringsgebied van deze scholen is vaak erg uitgestrekt en een groot aantal leerlingen woont buiten Brussel.

Momenteel staan er in het Brussels Gewest weinig projecten gepland voor nieuwe plaatsen (ongeveer 400 plaatsen, amper 2% van alle geplande plaatsen tegen 2025). Het ziet er echter naar uit dat de behoeften in het buitengewoon onderwijs zullen toenemen met de stijging van de globale schoolbevolking, ondanks het streven aan zowel Nederlandstalige als Franstalige zijde om kinderen met specifieke behoeften te integreren in het gewoon onderwijs.

Gecrëerde of geplande schoolplaatsen in het gespecialiseerd onderwijs tegen 2025

Source: Monitoring van het schoolaanbod – december 2018 – Dienst Scholen van perspective.brussels