Toolbox

Gecreëerde en geplande plaatsen tegen 2025

Sinds 2010 zijn er 453 projecten voor nieuwe schoolplaatsen opgestart, in zowel het Nederlandstalig als Franstalig basis- en secundair onderwijs.

Verdeling van de projecten naar taal :

  • 296 projecten in het Franstalig onderwijs (65%);

  • 154 projecten in het Nederlandstalig onderwijs (34%);

  • 3 projecten die zowel bij het Frans- als het Nederlandstalig onderwijs aansluiten (1%).

Verdeling van de projecten per onderwijsniveau:

  • 115 projecten voor nieuwe plaatsen in het secundair onderwijs (25%);
  • 330 projecten voor nieuwe plaatsen in het basisonderwijs (73%);
  • 8 projecten voor nieuwe plaatsen in het basis- en secundair onderwijs (2%).

Gecreëerde plaatsen sinds 2010 en geplande plaatsen tegen 2025 in het basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Basis- en secundair onderwijs Gecreëerde plaatsen
(2010 – sept 2020)
Geplande plaatsen
(tegen 2025)
                  Totaal
Franstalig onderwijs 24.924 11.627 36.551
Nederlandstalig onderwijs 10.823 6.463 17.286
TOTAAL 35.747 18.090 53.837

Monitoring van het schoolaanbod – augustus 2020 – Dienst Scholen, perspective.brussels
De cijfers voor de 'gecreëerde plaatsen' weerspiegelen het aantal effectief gecreëerde nieuwe plaatsen waarvoor kon worden ingeschreven tussen 2010 en vandaag. De 'geplande plaatsen' zijn een weergave van het aantal nieuwe plaatsen dat voorzien is voor de toekomst.

Hier volgen enkele praktische toelichtingen: 
- De tabel berekent het aantal gecreëerde plaatsen sinds 2010 en het aantal geplande plaatsen tegen 2025. Deze tabel bevat dus niet de plaatsen gepland na 2025 en de plaatsen waarvoor de datum nog niet gekend is (zie hieronder voor meer details over deze plaatsen)
- Het gaat uitsluitend om projecten met het statuut ‘definitief’, oftewel om projecten voor het creëren van plaatsen in onderwijsinstellingen die overheidssubsidies krijgen van de Gemeenschappen of van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook opgenomen zijn projecten voor het creëren van plaatsen in het gesubsidieerd officieel onderwijs waarvoor er een principieel akkoord is van het College van Burgemeester en Schepenen of van de Gemeenteraad
- De creatie van plaatsen in het privéonderwijs is niet in de tabel opgenomen

Tijdschema voor de creatie van plaatsen

Tijdschema voor de creatie van plaatsen
 december 2018