Toolbox

Gecreëerde en geplande plaatsen tegen 2030

Sinds 2010 zijn er 520 projecten voor nieuwe schoolplaatsen opgestart in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het basis- en secundair onderwijs :

  • 183 projecten in het Nederlandstalig onderwijs (35%);
  • 336 projecten in het Franstalig onderwijs (65%);
  • en 1 project die zowel bij het Franstalig als het Nederlandstalig onderwijs  aansluiten (<1%).

Bron : Monitoring van het schoolaanbod in het BHG, Dienst Scholen – perspective.brussels, september 2023.

Gecreëerde plaatsen sinds 2010 en geplande plaatsen tegen 2030 in het basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Basis- en secundair onderwijs Gecreëerde plaatsen
(2010 – tot en met sept 2023)
Geplande plaatsen
(tegen 2030)
                  Totaal
Franstalig onderwijs 30 881 13 043 43 924
Nederlandstalig onderwijs 15 584 9 988 25 572
TOTAAL 46 465 23 031 69 496

Bron: Monitoring van het schoolaanbod – september 2023 – Dienst Scholen, perspective.brussels

De cijfers voor de 'gecreëerde plaatsen' weerspiegelen het aantal effectief gecreëerde nieuwe plaatsen waarvoor kon worden ingeschreven tussen 2010 en vandaag. De 'geplande plaatsen' zijn een weergave van het aantal nieuwe plaatsen dat voorzien is voor de toekomst.

Hier volgen enkele praktische toelichtingen: 
- De tabel berekent het aantal gecreëerde plaatsen sinds 2010 en het aantal geplande plaatsen tegen 2030. Deze tabel bevat ook de plaatsen waarvoor de datum nog niet gekend is.
- Het gaat uitsluitend om projecten met het statuut ‘definitief’, oftewel om projecten voor het creëren van plaatsen in onderwijsinstellingen die overheidssubsidies krijgen van de Gemeenschappen of van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook opgenomen zijn projecten voor het creëren van plaatsen in het gesubsidieerd officieel onderwijs waarvoor er een principieel akkoord is van het College van Burgemeester en Schepenen of van de Gemeenteraad
- De creatie van plaatsen in het privéonderwijs is niet in de tabel opgenomen

Tijdschema voor de creatie van plaatsen

 

 

 

 

 

 

 

September 2023